+90 324 613 9732 - 33

Sosyal Medyada Biz}

Tarsus İŞGEM

 

TARSUS İŞGEM

                                                                                                                         24/03/2017

KURULUŞUNDAN BU YANA TARSUS İŞGEM;

          2002 Yılı eylül ayında proje çalışmaları başlamış ve proje çalışmaları 2003 yılı nisan ayında özelleştirme Sosyal Destek projesi kapsamında Özelleştirme İdaresi, Kosgeb ve Dünya Bankası onayı ile 21 mayıs 2003 tarihinde 20 işlik ve 83 istihdam hedefi ile 3.600 m2 lik kapalı alanda Türkiye’nin ilk İş Geliştirme Merkezi olarak kurulmuştur.

Tarsus İşgem kuruluşundan 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde proje hedeflerini tamamlamış ve kasım 2003 yılında Kosgeb’e projenin genişletilmesi talebinde bulunmuş Kosgeb – Özelleştirme İdaresi ve Dünya Bankası onayı ile proje genişletilmiştir. Bu genişlemeyle kapalı alanı 8.623 m2 işletme sayısını 37  ve istihdam sayısını 122 kişi olarak  hedeflenmiştir. Proje 2004 yılı aralık ayında proje hedeflerini aşarak 42 işletme 216 istihdamla dönemin maliye bakanı Merhum Sayın Kemal UNAKITAN tarafında açılışı yapılmıştır.

2005 yılında kendi imkanlarıyla yeni işlik alanları oluşturarak sürdürülebilirliğini ispatlamış olup 48 girişimci ve 350 istihdam hedefine ulaşmıştır. Mevcut girişimci taleplerinin artarak devam etmesi bizi yeni alan arayışına yönlendirmiştir. Tarsus ta Özelleştirme kapsamında olan Sümerbank’a ait TÜGSAŞ Gübre depolarını İşgem kurmak üzere  Özelleştirme Yüksek Kuruluna yaptığımız müracaatımız uygun bulunmuş olup 21.200m2 lik toplam alan işgem dışında başka bir amaçla kullanılmamak şartı ile özeleştirme yüksek kurulu tarafından onaylanmıştır.özelleştirme idaresi İşgem olarak kullanmak şartıyla Sanayi  ve teknoloji Bakanlığına tahsisini 2005 yılı ekim ayında yapmıştır.Tüğsaş depoları 2006 nisan ayında kosgeb tarafından 5 yıllık süreler ile yenilenmek üzere Tarsus İşgem’e bedelsiz tahsisi yapılmıştır.21200 m2 toplam brüt alanda 11.200 m2 kapalı alan olarak 34 yeni işliği hiçbir kurumdan finansal destek almadan tamamen Tarsus İşgemin kendi kaynaklarıyla 2006 nisan ayından 2007 yılı sonuna kadar tamamlayarak toplam işlik sayımız 48+34=82’ye yükseltilmiştir.yeni oluşturulan işlik alanımızla birlikte istihdam sayımız 600‘e çıkmıştır.2009 yılı sonunda   mevcut alanlardaki  işlik sayımız 100  kapalı alanımız 25.650m2 ve girişimci sayımız 80 işletme olarak hizmet üretmeye devam etmiştir. 2010 yılında ise toplam işlik sayımız her iki merkezde 103 işliğe çıkarılmış olup,girişimci sayımız 75 ile 85 arasında değişiklik göstererek ortalama % 82 lik doluluk oranıyla sürdürülebilirliğini devam ettirme başarısını sağlamıştır. İssizliğin yoğun olduğu Tarsus’ta yeni girişimci taleplerinin yoğun olması bizi yeni alan arayışına yönlendirmiş olup, İşgem 1 deki  kiracı konumunda işgem olarak %50sini kullandığımız  Karam Yağ fabrikasına ait 51 dönümlük alanı Tarsus Belediyesi  satın alarak  kullandığımız alanı kiracı konumundan çıkarıp işgeme tahsis ederek Tarsus’lu girişimcilerinin ufkunu genişletmiştir.Tahsisi yapılmayan diğer kapalı alan da   İşgem olarak kullanılması için Tarsus Belediyesi kalkınma ajansına işgem Proje sunmuş olup Mayıs 2011 itibariyle proje onaylanmıştır.Mevcut  Kapalı alanımız Bu tahsisle birlikte İşgem I deki  kapalı alanımız 17.045 m2 İşgem II deki kapalı alanımız ise 11.220 m2 olup toplam kapalı alanımız 28.265 m2 ye çıkarılmıştır.Mevcut işliklere 18 işlik daha ilave edilerek toplam işlik sayımız 121 e çıkarılmıştır.2013 yılında Tarsus Belediyesinin kendi imkanları ile yapıp İşgemin kullanımına sunduğu 7.112 m2’lik kapalı alan ile işlik sayımız 146’ya, Toplam kapalı alanımız 38.371m2 ye çıkmıştır. Toplam işlik alanı 35.507m2 yönetim alanı 470m2 dir. Bu büyüme ile istihdam sayımız  artacak , Tarsus da ki işsizlik oranının düşmesine en büyük katkıyı sağlayacak  ve  yeni girişimcilerinde önünü açacaktır.

 

Bu projenin oluşumundan bugüne proje destekleri ise ;

 1. ÖSDP 1 Kapsamında Dünya Bankası desteği
 2. ÖSDP 2 Kapsamında Dünya Bankası desteği 102,20 TL
 3. Tarsus Kaymakamlığının kurumsal ve yönetim desteği
 4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (KOSGEB) 21.200 m2 toplam alan 11.220 m2 kapalı alan desteği,
 5. Tarsus Belediyesinin İşgem I ve İşgem II deki altyapı, kurumsal ve yönetim desteği ile 51 000 m2 lik yeni işkurma alan desteği
 6. Tarsus Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansının kazandırdığı 15 işlik desteği.
 7. Tarsus Belediyesinin 2013 yılı sonu 7112lik kapalı alan desteği
 8. Çukurova Kalkınma Ajansının 2800m2 lik Girişimcilerin ürünlerinin satış platformu desteği
 9. Sivil Toplum Örgütleri, Yerel ve Ulusal Basın desteği

 

01 Ocak 2017 itibariyle 116 işletme 206 mezunla ülkemize ve yurtdışına model olmaya devam etmektedir. 2016 yılı sonu       itibari    ile aylık istihdam ortalaması 1400 dür.

 

BU SAYEDE TARSUS İŞGEMİN BÖLGEMİZE VE ÜLKEMİZE YAPTIĞI EKONOMİK YANSIMALAR;

 1. Dünya verileri incelendiğinde yeni kurulan işletmelerin %60-80’ı ilk beş yıl içerisinde kapanmaktadır.Tarsus işgem olarak 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar 14 yıllık ortalamada kapanma oranı %16dır.
 2. Tarsus da girişimciliği özendirmiş ve işsizliğe büyük ölçüde çözüm olmuştur.
 3. Tarsus da istihdam sağlayan en büyük merkez haline gelmiştir.
 4. Bölge ekonomisine boyutları rakamlarla ölçülemeyecek şekilde katkı sağlamıştır.
 5. Tarsus da fabrikaların peş peşe kapanması İşgemi umut kapısı haline getirmiştir.
 6. Ülkemizde girişimciliğin yayılmasına önder olmuştur.
 7. Diğer bölgelere de İşgem kurulmasına vesile olmuş olup, hem girişimciliğe özendirmiş, istihdama katkı sağlamış, kayıt dışını önlemede örnek olmuş, hem de İşgemde işini kuran ve mezun olanlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

 

 

                                                                                                              ADEM GÜL

                                                                                                                  İŞGEM GENEL MÜDÜRÜ   

                                                           İŞGEMLER BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖN.KUR.BŞK.   

            

                                                                  

İşgem I Tel:0 324 613 97 32-33   Fax: 0 324 61371 73

İşgem II Tel: 0 324 614 72 91  Fax: 0 324 614 72 90

www.tarsusisgem.com.   e-mail:tarsusisgem@gmail.com